Apartma v večstanovanjski stavbi v Portorožu je potreboval osvežitev – tako v estetskem kot v gradbenem smislu. Investitorja sta se pred obširnejšo adaptacijo apartmaja, ki je zajemala tako prenovo fasade kot posodobitev vseh inštalacij, obrnila name, da bi skupaj premislili tlorisno razporeditev, zunanjo ureditev ter opremili osrednji bivalni prostor.

Apartma z eno spalnico, dvema (manjšima) kopalnicama, ter ločenimi kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo smo preuredili tako, da ima zdaj dve spalnici, eno kopalnico in velik, odprt bivalni prostor.

primerjava tlorisov pred prenovo in po prenovi

Za opremo smo izbrali morske tone – belo in modro barvo, hrastov les in dodatke v tekstilu in keramiki. V zunanjosti smo uporabili keramiko v barvi avtohtonega kamna ter jih kombinirali z belo barvo pergole.

Zunanja ureditev je obsegala umestitev plavalnega bazena ter ureditev pokrite terase z letno kuhinjo. Zaradi padajočega terena smo slednjo umestili na višjo teraso, bazen pa na nižjo – višinski preskok pa hkrati deluje kot prostor za posedanje, sončenje, ob letni kuhinji pa se preobrazi v globoko korito za začimbnice in dišavnice.

Da bi nadomestili zelenico in hkrati prispevali k ugodnejši mikroklimi, smo streho terase ekstenzivno ozelenili.

Projekt je obsegal tlorisno zasnovo, izris notranje opreme in zunanje ureditve ter pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (senčnico).