Lastnika sta do mene pristopila v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Njuna hiša, umeščena na parcelo nepravilnih oblik, preko katerih je med drugim teklo več vodov javne infrastrukture, je -upoštevajoč vse potrebne odmike – zavzela nepravilno obliko. Številni ostri koti so jima povročali veliko skrbi pri notranji opremi, zato smo se odločili za projektiranje ‘od znotraj navzven’. Znotraj maksimalnega gabarita tlorisa smo zasnovali vso pohištvo – od vhoda pa do utilityja – ter spremembe ustrezno odrazili tudi na fasadi. V končni fazi smo načrte uskladili z arhitektom, ki je njunim željam prilagodil vse načrte arhitekture ter inštalacij.

Kot protagonist te hiše gotovo nastopa hrastov les, ki se kot rdeča nit pojavlja v številnih prostorih pritličja. Lastnik, velik ljubitelj masivnega lesa, je nekatere kose pohištva izdelal kar sam v svoji vrtni delavnici.

Nadstropje z otroškimi sobami, spalnico in kopalnico pa smo zasnovali v svetlejših tonih, s poudarkom na beli in sivi. Majhne otroške sobice so zasnovane z vgradno opremo po meri, ki se prilagaja otroškim potrebam ob odraščanju: velika omara ostane enaka, medtem ko se postelja prilagaja otrokovi velikosti, soba pa se počasi preobraža iz igralnice v študijsko sobo.

Nepravilen tloris smo v veliki meri osmislili s pohištvom po meri, ki se popolnoma prilagaja nepravilnim kotom in ustvarja prostore, prijetne za preživljanje prostega časa.

Projekt je vseboval tudi izris vseh shem za izvedbo – od mizarskih načrtov pa do detajlne sheme elektroinštalacij in osvetlitve. Vzporedno s projektiranjem notranje opreme smo zasnovali tudi številne zunanje kotičke okoli hiše – od pokritega parkirišča pa do letne kuhinje, vrtne ute in zunanjega kurišča.