magistrska naloga
predstavljena na bienalu krajinske arhitekture v Barceloni, 2014 ter v reviji Igra ustvarjalnosti

Naselje Stožice, ki se razprostira na ježi reke Save, je kljub svojem izjemnem rekreativnem in prostočasnem potencialu izjemno zanemarjeno. Prebivalci nimajo kvalitetnih prostorov za zbiranje in druženje, naselju manjka tudi ključna javna infrastruktura (vrtec, dom starostnikov, dnevni center, športna dvorana, tržnica …); konjeniški center pa se sooča z stihijsko infrastrukturo s slabimi pogoji tako za izvajanje rekreativnih kot profesionalnih športnih dejavnosti.

Med Savo, hipodromom in naseljem Stožice predlagam celovito prenovo, ki se osredotoči na višanje kvalitete življenja – tako prebivalcev kot številnih obiskovalcev, ki ob Savi preživljajo svoj prosti čas – z ustvarjanjem javnih, v naravo usidranih prostorov ter manjkajočih infrastrukturnih, športnih in družbenih objektov.